Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Abranovce

Abranovce

Obec leží na úpätí Slanských vrchov v ich severozápadnej časti, v mieste kde hornatinný reliéf vulkanického pohoria prechádza do nížinnej Košickej kotliny. Prechod medzi nivou rieky Torysy a Slanským pohorím je po okrajoch kotliny charakteristický zvlneným pahorkatým až vrchovitým reliéfom.

Kataster obce Abranovce sa rozprestiera na starých terasách Torysy, deluviálnych svahových sedimentoch a vulkanitoch (andezitoch) od nadmorskej výšky 411 m v najnižšom až po 780 m v najvyššom mieste katastra.

Obec vznikla v 13. storočí, ale najstaršia písomná zmienka o Abranovciach pochádza z roku 1320. Ide o listinu Jágerskej kapituly potvrdzujúcu vymedzenie chotára majetku Zbeh, ktorý susedil s majetkom Abranoviec.

Obecný úrad prevádzkuje Základnú školu (1-4.roč), Materskú školu a Kultúrny dom.

V obci je aktívny stolnotenisový klub. Tento šport v Abranovciach už po mnoho rokov priťahuje veľa záujemcov spomedzi starších aj detí.

V obci je gréckokatolícky kostol a v r. 2000 bola zriadená farnosť. Spoločným úsilím občanov obce bola dokončená a skolaudovaná v r. 2006 budova fary s kaplnkou.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.