Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Andrejová

Andrejová

Obec Andrejová leží v západnej časti Nízkych Beskýd a v doline rovnomennej rieky Andrejovka. Jej poloha je 325 metrov stred obce, 300-670 metrov v chotári. Je krásna svojím prostredím, čistotou vôd, prekrásnymi lesmi a pastvinami. Dominuje bukový les. Podnebie je mierne. Z plodín sa najčastejšie pestuje pšenica, zemiaky a záhradná zelenina. Zo živočíchov sa najviac darí jelenej a srnčej zveri, diviakom, líškam, vyskytuje sa ojedinele aj vlk. Patrí medzi najstaršie obce Bardejovského okresu.

 • Prvýkrát sa obec Andrejová písomne spomína v r.1355.
 • Bola súčasťou panstva Smilno, kde boli zemepáni Tekulovci.
 • V 14 – 15 storočí sa názov dediny uvádza najmä v maďarskom jazyku ako Endrevagasa či Andras Vagás (Andrejová Poruba).
 • Podľa názvu je zrejmé, že sídlo založili osadníci so šoltýsom Andrejom, užívajúci zákupné roľnícke právo.
 • Od roku 1812 bola obec zasahovaná rôznymi chorobami, z ktorých sa v pamäti zachovala najmä cholera, ktorá vyľudnila značnú časť obyvateľstva.
 • Od roku 1870 je evidované vysťahovalectvo do USA a Kanady, kde niekedy odchádzali celé rodiny za lepším životom a prácou.
 • K dnešnému dňu má obec Andrejová cca 310 obyvateľov
  Časť obyvateľstva tvoria Rómovia.
 • Prevláda najmä gréckokatolícke náboženstvo.
 • Obec ma perspektívu v budúcnosti napredovať, či už v kultúrnom alebo hospodárskom smere.
 • V prvej svetovej vojne bola dedina obkľúčená 6 týždňov ruským a rakúsko-uhorským vojskom
 • Hlavný front prechádzal cez Andrejovú a Šarišské Čierne
 • Po mobilizácií v roku 1914 do vojny narukovalo 37 mužských obyvateľov z obce
 • Počas druhej svetovej vojny boli v dedine delostrelci slovenskej armády
 • V tom čase boli naše lesy zaplnené sovietskymi partizánmi
 • 19. januára roku 1945 prišli do dediny vojská 1. Československého armádneho zboru Ľudvíka Svobodu a za nimi vojská Červenej armády
 • Privítanie našich aj sovietskych vojakov bolo veľmi srdečné, lebo prichádzala dlho očakávaná „sloboda“
 • Po oslobodení ČSR v roku 1945 dedinka Andrejová začala žiť spokojnejšie s nádejou na lepšiu budúcnosť
 • 17. decembra 1949 bola obec napojená na elektrickú sieť
 • Obec Andrejová má od roku 1950 pravidelné autobusové spojenie s okresným mestom – Bardejovom a v roku 1951 bol nainštalovaný miestny rozhlas.
 • Prelomovým rokom života občanov bol rok 1950, kedy vzniklo poľnohospodárske družstvo
 • 12.januára 1974 bola daná do užívania obce Andrejovej miestny kultúrny dom
 • 17. a 18. storočí obec postihla cholera
 • V 19. a 20. stor. to boli to hlavne veľké požiare, ktoré obec často postihovali – zhorelo nespočetné množstvo domov
 • Vtedy boli všetky domy postavené z dreva so strechami zo slamy čiže hasenie takého požiaru bolo dosť neefektívne
 • Obec Andrejovú neobišli ani prírodné katastrofy- medzi ne patria najmä záplavy a zosuvy pôd

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.