Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Brezovka

Brezovka

Obec Brezovka vznikla v rokoch 1553 – 72 pod názvom Brezowa ako osada pan­stva Makovica (neskôr Brezowka (1618), Brezuoka (1773), Brezuvka (1920), Brezovka (1927); maď. Brezofka, Berezóka, Brezovka). Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1559. Obec patrila Seredyovcom, Rákocziovcom a neskôr aj iným zemepánom.

Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 13 poddanských domov a žilo tu 72 obyvateľov. V roku 1828 tu bolo 15 domov s počtom 115 obyvateľov. V roku 1910 v obci žilo 101 ľudí, v roku 1970 to bolo 157 obyvateľov.

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali a živili prevažne poľnohospodárstvom. Niektorí obyvatelia obce v čase kríz odchádzali do iných miest alebo krajín. Na prelome rokov 1914 – 1915 obsadi­lo obec ruské vojsko. V roku 1929 sa otvorila škola, v ktorej sa vyučovalo až do roku 1976. Poľnohospodárske družstvo bolo založené v roku 1959. V roku 1973 sa zlúčili okolité obce Dubinné, Poliakovce, Hrabovec a Brezovka a vytvorili spoločné JRD, ktorého sídlom je dodnes Dubinné.

Brezovka leží v Nízkych Beskydách v hornej časti potoka ústiaceho do Tople. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a v chotári 350—388 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia a svahové hliny. Lesný porast s preva­hou buka a brezy je len v severnej a západnej časti.

Nízke Beskydy (poľsky Beskid Niski) sú krajinná oblasť suprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Slovenska a v južnom Poľsku.

Nízke Beskydy tvorí súbor krajinných celkov, ktoré sú spojovacím článkom medzi Západnými a Východnými Karpatmi. Sú najužšou a najnižšou časťou Karpát. Celková rozloha je skoro 3 700 km2. Patria k nej na Slovensku tieto krajinné celky: Busov, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina a Beskydské predhorie. Z juhu do Nízkych Beskýd zasahujú dubové lesy. Veľkú časť zaberajú dubovo-hrabové lesy. Pri Becherove sa zachoval aj tis. Pri potokoch sú časté jelšiny.

Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky / Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1880.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.