Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Budimír

Budimír

Obec Budimír leží v Košickej kotline na pravostrannej terase rieky Torysy, 10 km na sever od Košíc a 20 km na juh od mesta Prešov.

Prvá písomná zmienka o obci Budimír pochádza z roku 1289, v listine, ktorá opisuje delenie majetkov Petra z Drienova medzi piatich synov, ku ktorému došlo v závere roku 1283. Takto získal Petrov syn Ján dediny Veľký a Malý Budimír (villa Bodomer Maior et Minor Bodomer).

Podľa portálneho súpisu Šarišskej stolice, ktorý pochádza z r. 1427, Budimír vlastnil Andrej z Budimíra a obec bola rozsiahla 23 port. Posledným mužským majiteľom budimírskej línie drienovskej vetvy rodu Aba bol Ján z Budimíra. Súpis domov Šarišskej stolice z roku 1598 konštatuje, že v Budmíre stálo v tom roku 29 obýaných domov.

Obec je bohatá historicky a nájdeme tu mnohé kultúrne pamiatky. Jednou z charakteristických dominánt obce je Budimírsky kaštieľ, klasicistická tereziánska stavba z 2. tretiny 18.storočia. Slúžil ako panské sídlo vetvy Ujházyovcov. Miestnosti majú valené krížové a kláštorné klenby, v niekdajšej reprezentačnej miestnosti je empírová nástenná maľba. Budova je vsadená do nového francúzskeho parku a ohradená novým oplotením v klasicistickom slohu. Celková rekonštrukcia objektu, vrátane parkových úprav, trvala päť rokov a kaštieľ bol verejnosti sprístupnený v roku 1990. V časti suterénnych priestorov sú umiesmené depozitáre Slovenského technického múzea.

V obci sa však nachádza i starší zámoček z 15. storočia v rokokovo – klasicistickom štýle, upravovaný v 18. storočí.

Rímskokatolícky kostol v obci je ranne gotická stavba s vežou z 13. storočia, v roku 1745 bol barokne upravený. Pôvodne evanjelický kostol z 2. polovici 18. storočia je dnes využívaný ako gréckokatolícky.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.