Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Čelovce

Čelovce

Čelovce ležia na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd, vo východnej časti povodia Sekčova vo výške 375 m n.m.. Územný celok, na ktorom vznikli Čelovce, patril v 2. polovici 13. storočia zemanom z Chmeľovca.

Čelovce vybudovali poddaní z Chmeľovca z iniciatívy zemanov. Tento vzťah sa tradoval ešte koncom 15. storočia. V Čelovciach už v počiatočnom období sídliska vybudovali aj murovaný kostol, ktorého najstaršie časti sú z obdobia prechodu od románskeho slohu ku gotike.

V obci sa nachádzali dve zemianské kúrie ( kaštiele ). Staršia, podľa rodinného podania asi 300 ročná, sa nachádzala približne v priestoroch nového katolíckeho kostola, pri výstavbe ktorého sa našli aj zbytky základov kúrie. Táto kúria je zakreslená ešte v katastrálnej mape z roku 1875, zbúrali ju pred koncom 19. storočia. Mladšia kúria, ktorá bola zbúraná po II. svetovej vojne sa nachádzala v hornej časti obce pred bývalým majerom.

Evanjelický románsko – gotický kostol z konca 13. storočia nachádzajúci sa v severnej zastavanej časti územia obce.Klenba jeho presbytéria   je z roku 1579. Kostol bol v roku 1788 prestávaný a neskôr pribudli gotické architektonické detaily. Kamenná krstiteľnica je zo 14. storočia a epitaf z konca 17. storočia. Stavba kostola so svojím areálom je chránená NKP.

Pozornosť si zaslúžia klasická kúria z konca 18. storočia a tiež náhrobná kaplnka z 30. rokov 19. storočia ale aj voľné stojace kríže na území obce, ktoré sú vždy pamätníkmi miestnych udalosti v histórii obce a aj keď nie sú zapísané v zozname pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok sú súčasťou kultúrneho dedičstva obce a ako takým je im potrebné venovať primeranú ochranu a zveľaďovanie.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.