Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Chmiňany

Chmiňany

Obec Chmiňany sa rozprestiera v rozsiahlej doline rieky Veľká Svinka v Šarišskej vrchovine. Administratívno-správne patrí pod okres Prešov a leží v nadmorskej výške 375 metrov. Najbližšie susedí zo severu s dedinou Chminianska Nová Ves. Z východu s Kojaticami. Z juhu vo vzdialenejšej doline Krížovianky, južného ramena Veľkej Svinky susedí s Ondrašovcami. Z juhozápadnej strany hraničí s dedinou Krížovany, zo západu s Chminianskymi Jakubovanmi a severozápadne s Bertotovcami.

Prvý písomný záznam o obci sa nachádza v miestnej dedinskej kronike, kde je zaznamenaný údaj, že v roku 1295 daroval Chmiňany palatín Omodej rodu Szinyei- Merše zo Svinej 53. Tento údaj je však nepravdivý. Konkrétny doklad o tom, že dedina Chmiňany musela existovať už v starších časoch je z roku 1318. V listine z tohto roku je zaznamenaný predaj majetku Dominika, syna Lacha z Trstenej pri Hornáde (Nadasd). Išlo o dedinu Krížovany (Zenthkerezth), ktorú od Dominika kúpil komes Mikuláš, syn Urbana z Perína, spomedzi iných jeho majetkov v tejto oblasti, za šesťdesiat mariek. 

Približne v strede obce je na rovnom mieste postavený kostol svätého Michala archanjela, renesančne upravený z pôvodného neskorogotického základu. Výstavba veže pochádza zo 17. storočia. Je to jednoloďový kostol s polygonálnym sanktuáriom krytým hrebienkovou klenbou. Víťazný oblúk s nadbežnou rímsou po stranách tvorí prechod do lode s rovným stropom. Fasádu má hladkú, členenú opornými piliermi. Predstavaná veža má nárožnú bosáž a renesančnú štítkovú atiku so slepou arkatúrou. Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18. storočia. 

Dedina má svoj Obecný úrad, cintorín, dve predajne potravín, kultúrny dom, požiarnu zbrojnicu, privatizovaný poľnohospodárský Agropodnik (hospodárstvo) a vlastnú materskú školu. Na jej záhrade, ktorá sa už dlhší čas nevyužívala, vzniklo v roku 1999 malé ohradené a osvetlené ihrisko.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.