Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Dubová

Dubová

Leží v severnej časti Nízkych Beskýd, 13km severozápadne od Svidníka v doline rieky Ondava. Je to rádová potočná dedina s voľnou reťazovou zástavbou po oboch stranách Ondavy a Petrovho potoka.

Katastrálne územie obce sa rozprestiera na výmere 1255ha, z toho je lesnej pôde 595ha, poľnohospodárskej pôdy 535ha. Dubová susedí s chotármi obci z juhu Kurimka, Šarišské Čierne, Cigla, Mikulášová, Vyšný Mirošov a Nižný Mirošov. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 330 m n.m. a okolité časti chotára sú vo výške od 300 do 585 m n.m. (vrch Krásna hora).

Prvým známym rozsiahlym šľachtickým majetkom na hornom toku Ondavy bolo panstvo Smilno. Tento majetok nadobudol dedo komesa Puda, syna Artolpha z rodu Abovcov v prvej polovici 13. Storočia od kráľa Ondreja II. 1205-1235 za vojenské zásluhy.

Ďalší historici sa prikláňajú k názoru, že dedinu Dubová založili osadníci slovenského pôvodu. Názov Dombó s nosovkou bol u Maďarov totiž udomácnený a títo ho niekedy používali aj pre slovenské dediny, ktoré vznikli len v 13. a 14. storočí. Mohlo teda ísť o prispôsobenie názvu dediny maďarskému slovu domb=kopec, vŕšok. Vznik Dubovej sa datuje na rok 1355.

Dominantou obce je chrám postavený asi 200m od Petrovho potoka na jeho ľavom brehu. V roku 1848 mali veriaci v obci drevenú cerkov zasvätenú sv. Nikolajovi, cerkov stála na mieste, kde teraz stojí obchod. Roku 1849 bola posvätená v obci nová murovaná cerkov, ktorá bola postavená v štýle neskorého baroka, ako jednoloďová stavba s dvojvežový západným priečelím. Zasvätená je Panne Márii. Je to jediná cerkov tohto tvaru v celom okolí. Počas 1.sv.vojny bola poškodená cerkov, veriaci si ju však opravili svojpomocne.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.