Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Fričkovce

Fričkovce

Fričkovce ležia v Bartošovskej kotline, na východnom úpätí Čergova, v nadm. výške okolo 450 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v prvej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1427. Vtedy tam okrem domácnosti šoltýsa hospodárilo do 30 podd. domácností. Bola majetkovou súčasťou panstva Bartošovce. V r. 1600 malo sídlisko asi 21 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 11 podd. domácností, v r. 1828 bolo 65 domov a 497 obyv., v r. 1900 bolo 411 obyv., v r. 1970 576 obyv. Rím. kat. kostol postavili v r. 1821 – 1822. Na konci 19. a zač. 20. stor. sa veľa obyv. vysťahovalo do USA a Kanady. Obec mala vlastný mlyn, pílu, družstevný dom, krčmu, kostol a školu. V r. 1883 si občania vybudovali rím. kat. školu (drevenú). Učilo sa v nej po maďarsky. V r. 1903 obec postavila murovanú školu, na tom istom mieste. Od r. 1918 sa vyučovalo už po slovensky. V r. 1918 skončila 1. svet. vojna a vznikol samostatný štát ČSR. Zo dňa 25. 1. 1938 je v školskej kronike zápis o polárnej žiare, ktorá bola predzvesťou 2. svet. vojny. Boje sa obce priamo nedotkli. V šk. r. 1945/46 bola škola poštátnená a dostala pomenovanie Štátna ľudová škola vo Fričkovciach. Po vojne 1950 bola obec elektrifikovaná. V r. 1959 založené JRD. V r. 1963 postavený kultúrny dom. V r. 1967 založenie materskej školy, vybudovanie vodovodu, od tohto r. v obci pôsobia dobrovoľné organizácie – Telovýchovná jednota a Družstevník Fričkovce. Od 1. 1. 1990 vznikli namiesto MNV obecné úrady. V r. 1988 – 91 plynofikácia obce a v r. 1993 kanalizácia. V r. 1989 sa začalo s výstavbou nového rím. kat. kostola Ružencovej Panny Márie. 28. 6. 1997 bola vykonaná konsekrácia tohto kostola.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.