Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Gaboltov

Gaboltov

Obec Gaboltov leží v severovýchodnej časti Slovenska 15 km severozápadne od Bardejova v údolí potoka Kamenec pod vrchom Busov. Asi 3 km od obce prebieha slovensko–poľská štátna hranica.

Gaboltov patrí k najstarším dedinám na okolí jestvujúci už pre 11. stor., kedy bol majetkom  uhorských kráľov. Z ich iniciatívy sa na prelome 12.  a 13. stor. tu usídlili krížovníci  sv. hrobu z Poľska, ktorí v prvej polovici  13. stor. vybudovali kláštor. Ich pôsobenie v Gaboltove však končí z neznámych dôvodov v druhej polovici 13. stor.

Najstaršia správa o Gaboltove  je z r. 1247 v súvislosti s vymedzením chotára Bardejova. Kráľ Belo IV. Listinou vymedzujúcou chotár bardejovských cistercitov v mutácii uvádza, že západný okraj chotára susedí s majetkom krížovníkov v Gaboltove. Uhorský kráľ Štefan V. (1270 – 1272) daroval kráľovskému šľachticovi Ottovi  z Biebersteinu viaceré dediny, medzi nimi aj Gaboltov. Ottovi, ktorý sa vlastníckych práv neujal potvrdil vlastníctvo aj kráľ Ladislav IV. v r. 1277. Od polovice 14. stor. bol Gaboltov už majetkovou súčasťou  rozsiahleho panstva Makovica. Kráľ Ľudovít I. v r. 1355 povolil makovickému kastelánovi dolovať vzácne kovy v okolí Gaboltova. Existencia krajinskej cesty z údolia rieky Tople na sever do Poľska predurčila zriadenie mýtnice, existenciu ktorej potvrdzuje správa z r. 1355. Právo vyberať mýto patrilo vlastníkom panstva Makovica. Na základe portál neho súpisu z r. 1427 patril Gaboltov medzi veľké dediny, keď sedliacke domácnosti boli zdanené od 36 port.

Vpády poľských vojsk koncom 15. stor. spôsobili úbytok obyvateľstva. Vlastníci Gaboltova sa snažila zvýšiť počet sedliackych usadlostí a poskytli obyvateľom výhody zákupného práva. V r. 1600 bolo v obci 20 obývaných poddanských domov, majer, kostol, fara a škola. V 18. stor. patrila obec Aspremontovcom  a v 19. stor. Erdodyovcom.

Z heraldicko – sfragistických prameňov sa zachoval veľmi nejasný odtlačok  pečatidla na písomnosti z r. 1851. Na nekvalitnej pečati je možné v kruhopise identifikovať len niekoľko písmien: … LLUM POSS (SIGILLUM : POSSESSIONIS ) – pečať obce.

V pečatnom poli je viditeľná len berla, časť svätožiary a kaplnka. Postava je veľmi nejasná. Nepochybne sa však jedná o sv. Vojtecha, čo potvrdzuje patrocínium miestneho kostola. Najstaršie zachované časti dnešného kostola sú z druhej pol. 14. stor. V písomnej správe o kostole z r.  1492 sa spomína murovaný kostol s drevenou vežou.  V neskoršom období bol viackrát prestavovaný.

Podľa tradície, ktorá v Gaboltove pretrváva stáročia sa sv. Vojtech cestou do Poľska zastavil v Gaboltove a občerstvil sa pri pramení. Na mieste odpočinku neskôr gaboltovčania postavili kaplnku, ktorá existuje podnes. Vychádzajúc z tejto tradície kovorytec v pečatnom poli vyobrazil sv. Vojtecha a kaplnku v románskom štýle.

V r. 1868 di dala obec vyhotoviť nové typárium s kruhopisom GABOLTO M. (ezo ) VAROS HIV. (atal) PECSETJE 1868 (Úradná pečiatka mestečka Gaboltov). Na typáriu je vyobrazená len hlava s mitrou a dve ruky držiace berlu. V pravo je len náznak pravdepodobnej kaplnky. Aj toto pečatidlo je nezreteľné.

Pri koncipovaní návrhu obecného erbu sme vychádzali zo staršej historickej predlohy a nový erb tvorí: v modrom štíte spoza zeleného vŕška vyrastá strieborný, červenoodetý svätec v striebornom plášti, so striebornou, zlatom zdobenou mitrou a lúčovitým nimbom, držiaci pred sebou vľavo šikmo zlatú berlu s odvrátenou hlavicou, vpravo od neho na pažiti strieborna kaplnka.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.