Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Giraltovce

Giraltovce

Giraltovce sa rozprestierajú v južnej časti Nízkych Beskýd, na sútoku riek Topľa a Radomka. Radomka, tečúca bezprostredne do Giraltoviec, vytvorila terénny prielom (zárez), ktorého prevýšenie od hladiny po najvyšší vrch je okolo 80 m. Nadmorská výška v meste je 210 m n. m. a v chotári od 170 do 357 m n. m.

Prvé písomné správy o území, ktoré bolo súčasťou giraltovského chotára, sa zachovali v listine Spišskej Kapituly z roku 1341. Ako súčasť marhanského panstva vtedy patrilo šľachticom z Drienova. Dedina Giraltovce sa však menovite spomína až v listine z roku 1416, ktorú napísal uhorský dvorský sudca Peter z Perína. Šľachtici z Rozhanoviec sa v nej sťažujú drienovským šľachticom, že im poddaní z marhanského panstva, konkrétne z dedín Geralth aj Frenchuagasa , teda z Giraltoviec a Francoviec, vyrubujú lesy v susednom čičviansko-vranovskom panstve.  Z listiny je jasné, že Giraltovce už určitý čas existovali.

V roku 1787 mali Giraltovce 74 domov a 646 obyvateľov, z ktorých boli početní želiari (v dávnejšej minulosti príslušníci dedinskej chudoby nevlastniaci dom ani pôdu), v roku 1828 mali 90 domov a 686 obyvateľov. Zaoberali sa plátenníctvom a pestovaním ovocia, pre ktoré tu boli vcelku priaznivé klimatické podmienky.

Giraltovce od počiatku 19. storočia dostali výsadu, že sa v nich mohli konať týždenné trhy a jarmoky. V polovici 19. storočia sa Giraltovce stali sídlom okresu a boli ním až do nového územnosprávneho členenia v roku 1960, keď bolo sídlo okresu presunuté do Bardejova.

Historické pamiatky:

V Giraltovciach sa nachádza niekoľko kostolov. Historicky najvýznamnejším je barokovo klasicistický evanjelický kostol z konca 18. storočia, renesančná veža kostola pochádza z druhej polovice 17. storočia. Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda pochádza z prvej polovice 20 storočia, z tohto obdobia pochádza aj gréckokatolícky chrám Matky ustavičnej pomoci.

V meste sa zachoval neskororenesančný kaštieľ z prvej polovice 17 sotorčia, barokovoklasicistický kaštieľ z polovice 18 storočia, klasicistický kaštieľ z polovice 19. storočia, či budova starej radnice z prvej polovice 20. storočia.

Pomník obetiam 1. svetovej vojny – kamenná plastika ležiaceho leva pochádza z roku 1918. Najznámejšia umelecká pamiatka Giraltoviec sa nachádza pred gréckokatolíckym kostolom pri vstupe do mesta od Prešova. Vznik miestneho židovského cintorína sa datuje okolo roku 1800.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.