Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Gregorovce

Gregorovce

Obec Gregorovce leží 9,5 km severne od krajského mesta Prešov a len 3,5 km od mesta Veľký Šariš, v nadmorskej výške približne 320 – 326 m n. m.

Intravilán Gregoroviec, s rozlohou 57 ha sa rozprestiera v strede katastrálneho územia v doline na nive potoka Dzikov, na jeho pravom brehu. Celková rozloha územia je približne 984,3 ha. Hustota obyvateľov je 81 obyv./km2. Gregorovce sa rozprestierajú v doline medzi Šarišským hradným vrchom a Strážom (740 m n. m.), v Spišsko-šarišskom medzihorí, pričom obcou preteká potok Dzikov.

Prvý krát sa obec spomína ako Gregorfalva v listine z roku 1248 medzi desiatimi osadami, ktoré boli oslobodené od platenia desiatkov, a ktorej si 3/4 od miestnych farníkov v tomto roku privlastnil kráľ Belo IV. ako súčasť príjmov jeho panstva. Predtým patrila jágerskému biskupovi a zvyšná 1/4 desiatku naďalej ostala miestnemu farárovi.

Základom názvu obce je meno Gregor, ktorý bol prvým zemianskym vlastníkom vznikajúcej dediny začiatkom 13. storočia. Gregorovi patrila dedina len krátko, pretože v už spomínanom roku 1248 pripadla kráľovi. Roku 1278 ju daroval kráľ Ladislav IV. Petrovi a Alexandrovi, synom Michala de Myskouch, za pomoc v boji proti českému kráľovi Přemyslovi Otakarovi II.

V roku 1567 hospodárilo v obci 19 domácnosti, v roku 1600 základ sídliska tvorilo 26 obývaných poddanských domov, pričom tu bola aj kúria zemanov, kostol, škola a fara evanjelickej cirkvi augburského vyznania.  V roku 1784 mala obec 84 rodín a 454 obyvateľov.

Dominantou obce je kostol Narodenia Panny Márie (katolícky) postavený v rokoch 1774 – 1775. Kostol bol obnovený roku 1862. Posledné najradikálnejšie zmeny sa udiali v roku 2001, kedy bola celá stavba kostola zbúraná, okrem zvonice. Vystavaný bol nový širší kostol.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.