Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Haniska

Haniska

Obec sa nachádza v južnej časti Košickej kotliny medzi Sokoľanským a Belžanským potokom v nadmorskej výške 216 m.
Prevážne odlesnený chotár o rozlohe 1 762 hektárov leží na terasovitej plošine Hornádu v nadmorskej výške 190 – 224 m a tvoria ho treťohorné usadeniny.

Prevažnú čast obyvateľstva tvoria občania so slovenskou národnosťou ( až 99% ) a priemerným vekom 40 rokov.

Územie Hanisky bolo osídlené už v paleolite. Našlo sa tu žiarové pohrebisko pilínskej kultúry zo strednej a mladšej bronzovej doby, ako aj sídlisko zo staršej /hallšatattskej/ železnej doby a radove pohrebisko z 13. storočia.

Najstarší písomný doklad týkajúci sa Hanisky je z roku 1267. Z neho sa dozvedáme, že mladší kráľ Štefan V. daroval zem Haniska /Enezca/ ležiacu medzi Košicami a Seňou magistrovi Poušovi a jeho bratovi Dominikovi. Haniska sa v tejto listine spomína ako villa Enezca, čo svedčí o tom, že to už vtedy bola vyvinutá. Pri opise hraníc obce sa v listine spomína kamenná modla a posvätný háj, ktoré tu ešte v 2. polovici 13. storočia existovali ako pozostatky pohanstva. Názov Haniska je odvodený od slovanského Janisko.

Nový rímsko-katolícky kostol postavili v Haniske r. 1656. Spočiatku ho zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi, od polovice 18. storočia sv. Jánovi Nepomuckému. Kastol bol v 18. storočí prestavaný do takmer dnešnej podoby. Na jeho fasáde sú barokové sochy, pravdepodobne od známeho sochára J.A. Krausa. Vyzdobený je oltárnymi obrazmi od I. Klimkoviča z r. 1838 a od A. Stadlera z r. 1866.

V polovici 17. storočia tu postavili aj barokový kaštieľ, ktorý bol počas 2. svetovej vojny a tesne po nej veľmi poškodený. Na jeho mieste dnes stojí nová základná škola. Zo 17. storočia do roku 1988 bola zachovaná aj baroková stavba fary.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.