Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Hanušovce nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49″ severnej šírky a 21° 30′ východnej dĺžky. Katastrálne územie má rozlohu 14,3 km. Najnižšia nadmorská výška je na brehu Tople pri sútoku s Voľanským potokom (Lužiny) 158 m.n.m. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 190 m.n.m. a najvyšším bodom v chotári je lokalita pod Stavencom na úpätí Slánskych vrchov 455 m.n.m. Chotár Hanušoviec odvodňuje rieka Topľa s prítokmi Hlibovec, Hrabovec, Hanušovský a Medziansky potok.

Historicky podľa administratívno-správneho členenia patrili Hanušovce vždy k Šarišu, ktorý sa do ranofeudálneho uhorského štátu včlenil v 2. polovici 11. storočia.

Najstaršou listinou o majetkoprávnych záležitostiach z oblasti Šariša je donačná listina Ondreja II. z roku 1212. V 13. storočí patrila značná časť majetkov v južnom Šariši Abovcom. Týkalo sa to aj územia, na ktorom vznikli Hanušovce. Prvým šoltýsom Hanušoviec sa stal Hanus, richtárom bol ešte aj v roku 1333. Od mena sa spravidla odvodzuje odvodzuje názov mesta. Názov Hanušovce môže byť odvodený aj od pomenovania rehoľného rádu johanitov (r. 1332 – villa Hanusfalva, 1355 – villa Johanis).

Koncom 16. storočia sa Hanušovce radili k stredne veľkým mestečkám. Získali právo na konanie troch výročných jarmokov (na Svätého Ducha, sv. Kozmu a Damiána a na Všetkých svätých). Od roku 1635 pribudli ďalšie tri jarmoky, na Troch kráľov, sv. Tibercia mučeníka a sv. Ladislava kráľa.

Historické pamiatky

Renesančno-barokový Veľký kaštieľ: dali ho vybudovať bratia Jozef a Tomáš Dessewffyovci, ktorí boli v službách Márie Terézie, kráľovnej Uhorska (1740 – 1780). Objekt Veľkého kaštieľa je v súčasnosti sídlom Vlastivedného múzea Hanušovce nad Topľou, ktoré má pôsobnosť pre dokumentáciu histórie a prírody v okrese Vranov nad Topľou.

Renesančný Malý kaštieľ: postavený v roku 1564 ako dvojpodlažná bloková stavba. V čase protihabsburgských povstaní pribudla v 17. storočí k južnému nárožiu kaštieľa kruhová veža. Malý kaštieľ nadobudol svoju konečnú renesančnú podobu koncom 17. storočia.

Ďalšími významnými pamiatkami sú ranogotický rímskokatolícky kostol, ktorého výstavba siaha do 13. storočia, klasicistický evanjelický kostol z roku 1783, či renesančná zvonica z roku 1742. V meste sa nachádza židovský cintorín.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.