Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Havranec

Havranec

Obec Havranec sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd v hornej časti potoka Svidníčanka. Celková katastrálna rozloha je 758 ha. Zo severovýchodu hraničí s Poľskom, z juhu s obcou Dlhoňa, zo západnej s Vápeníkom a katastrálne aj s chotárom Kečkovce. Nadmorská výška je 358 m.n.m. a najvyšší bod Pilipivský vrch 700 m.n.m. Členitý povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia so súvislými lesnými porastmi predovšetkým buka, brezy, javora, jaseňa a po roku 1950 i novovysadenými porastmi jedle, borovice, smreka i duba.

Vznik obce sa datuje okolo roku 1598, no prvá písomná správa uvádza rok 1618 pod názvom Gawriniecz. V urbári Makovického panstva sa spomína pod názvom Gavrianec. V období Rakúsko-Uhorska Kishollód /malý havran/. Od roku 1927 má pomenovanie Havranec.

 K 31.12. 2019 sa v obci nachádzalo 11 domov, z toho sedem trvalo obývaných s 13 občanmi. Priemerný vek dosahuje takmer 70 rokov.

Dominantou obce je drevený gréckokatolícky chrám nanebovstúpenia Pána z roku 1946. Vedľa kostola sa nachádza cintorín, na ktorom je i vojenské pohrebisko z prvej svetovej vojny (1914-1915) s 12 pochovanými rakúsko-uhorských vojakmi v 5 hroboch. Momentálna lokalita miesta posledného odpočinku vznikla exhumáciou zakopaných vojakov v chotári obce, policajtmi Československej republiky zo žandárskej stanice v Kapišovej.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.