Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Kalnište

Kalnište

Kalnište je potočná rádová dedina na východnom Slovensku, v okrese Svidník. Rozprestiera sa neďaleko mesta Giraltovce, v južnej časti Nízkych Beskýd, v doline rieky Topľa. Stred obce má nadmorskú výšku 210 m n.m. Nadmorská výška v okolí sa pohybuje od 180-380 m. Východná časť kalništského chotára je rovinatá, západná je mierne zvlnená. Na severozápadnej strane sa tiahne agátový a na severe listnatý les. Ostatok tvoria lúky a polia. Obcou preteká Viničný potok s prítokom zvaným Mikľov potok.

Prvé písomné zmienky o obci sa našli v darovacích listinách z roku 1363 a viažu sa k rodine Kálnássy, ktorá usadlosť i pozemky vlastnila. Viaceré podoby pomenovania obce – Kalnas, Kálnas, Kalnisth, Kalnosch, Kalnischt, Kálnás, Kalnište – majú svoje historické zdôvodnenie. Pôvodná osada mohla vzniknúť niekedy v 12.-13. storočí na slovanskom podloží a je to tvar Kálnás, ktorý sa udržal až do 19.storočia. Nemecké podoby názvu sú známe až z 18. storočia. Slovenská podoba Kalnište je novodobá.

Dnešná obec má tvar veľkého písmena A tvorí ju 125 rodinných domov a niekoľko verejných budov.

Približne v roku 1650 založili Kálnássyovci v obci Kálnás rodinný cintorín, pochovávať sa v ňom prestalo v roku 1800 po veľkej povodni. Posledným pochovaným bol Ján (1754-1839), jeho náhrobok sa zachoval dodnes a patrí k registrovaným národným historickým pamiatkam.

Do pamätného fondu nehnuteľností z roku 1968 boli zaradené aj kaštieľ, kúria a zvon. O kaštieli a kúrii možno dnes písať už len v minulom čase. Kúria bola zbúraná a kaštieľ je v súčasnosti v havarijnom stave.

V roku 1936 sa dokončil a vysvätil nový rímsko-katolícky kostol. Prevaha občanov sa hlási k rímsko-katolíckemu, o niečo menej k evanjelickému vierovyznaniu.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.