Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Korejovce

Korejovce

Korejovce sa nachádzajú v Ochrannom pásme Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Severovýchodná časť chotára  zasahuje do tejto oblasti. Ležia v severnej časti Nízkych Beskýd v údolí  potoka Hrišov ktorý je prítokom rieky Ladomírky, severného prítoku Ondavy. Stred obce je v nadmorskej výške 330 m n.m.

V súpise obcí v Urbáre Makovického panstva z roku 1600 ,  obec figuruje pod názvom Kerowche.  Je to prvá, doposiaľ doložená písomná zmienka o obci. Tento zápis je možné z vysokou istotou považovať za skomolený vinou chyby vtedajšieho pisára alebo zostavovateľa zápisu. V tejto dobe obec je ešte zaradená medzi tie ktoré neplatili daň, lebo boli na dobu približne 15-30 rokov po založení obce od platenia dane oslobodené. Táto doba bola nutná na skonsolidovanie hospodárstiev novousadených sedliakov. Podľa historikov, obec bola založená na zákupnom práve medzi rokmi 1573 až 1598. Pôvod názvu obce Korejovce pochádza jednoznačne od mena prvého šoltýsa ktorý sa volal Korej.

Zvonica a drevený zrubový trojpriestorový kostol – cerkov východného typu a obradu sú Národné kultúrne pamiatky.

Drevená cerkov z roku 1764 je postavená na kamennej podmurovke, z vonkajšej strany pokrytá vertikálnymi doskami a lištami. Všetky tri časti  chrámu, vežová predsieň, štvorcová loď a svätyňa sú zakončené cibuľovými vežičkami v ktorých sú osadené kríže. Strecha vrátane vežičiek je pokrytá šindľom.

Vojnový cintorín z 1. svetovej vojny v Korejovciach je súčasťou obecného cintorína. Nachádza sa neďaleko dreveného gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Bohorodičky. Smerom od kostola vedie kamenný chodníček priamo k cintorínu. Cintorín bol zrekonštruovaný v roku 2004.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.