Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Kuková

Kuková

Obec Kuková leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v nadmorskej výške približne 205 m. Rozkladá sa v strednej časti údolia Topole, západného prítoku rieky Topľa. .Rozloha obce je 1066 ha, z čoho 500 ha je poľnohospodárska pôda, 550 lesný porast, zväčša bukový (až 90%) a 16 ha je zastavanej plochy. 

Prvá písomná zmienka o Kukovej pochádza z roku 1352. Dedina bola v stredoveku súčasťou panstva Chmeľovec, ale tiež vo vlastníctve miestnych zemanov. Už v tej dobe, koncom 14. storočia, tu bol postavený gotický kostol. V roku 1427 tu hospodárilo vyše 25 poddanských domácností. V roku 1600 bolo v sídlisku zaznamenaných 16 poddanských domov, kúria miestnych zemanov, mlyn, evanjelický kostol a škola. V rokoch 1715 – 1720 tu hospodárilo 7- 17 poddanských domácností. 

Názov obce sa menil V roku 1773 sa ešte používal pôvodný slovenský názov Kukowa, ale aj pomaďarčený názov Kőke-Mező, ktorý sa zmenil v roku 1786 na Kőkemeső, v rokoch 1863 až 1913 sa používal názov Kűkemező ale od roku 1920 má obec názov Kuková.

V Kukovej sa nachádza starý gotický gréckokatolícky kostol a dva kaštiele z druhej polovice 18. storočia, ďalej kúria z polovice 19. storočia a kaplnka na cintoríne, ktorá je z roku 1823. Gotický kostol je jednoloďový, so štvorcovou svätyňou a prestavanou vežou zakončenou ihlanom. Svätyňa je zaklenutá českou plackou, sakristia valenou klenbou a loď rovným stropom. Na západnej strane je polkruhový chór. Murovaná kazateľnica v tomto kostole s peniažkovým vzorom na parapete je kultúrnou pamiatkou. Z písomných správ možno zistiť, že kostol v Kukovej jestvoval už pred rokom 1402 a zasvätený bol Všetkým svätým.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.