Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Kysak

Kysak

Kysak (v minulosti aj Kysag, maď. Sároskőszeg, Kőszeg) je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. Je významným železničným uzlom.

Cez obec preteká rieka Hornád, prameniaca pod Kráľovou hoľou. Rieka tečie prevažne východným smerom a až v Kysaku odbočuje na juh a všeobecne týmto smerom pokračuje až po štátnu hranicu. Pri Kysaku sa do Hornádu vlieva jeden z menších riečnych prítokov – nenápadná malá riečka Svinka.Kysacký hrad, zvyšky zaniknutého stredovekého hradu nad obcou. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1423. Zanikol pravdepodobne na prelome 15. a 16. storočia.

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, jednoloďová neskororománska stavba s pravouhle ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z druhej polovice 13. storočia. Pôvodne bol bez veže, tá bola doplnená na začiatku 14. storočia. Z gotickej etapy sa vo svätyni zachovalo kamenné pastofórium, krstiteľnica a ranogotický portál do sakristie, s dverami zo 17. storočia. V roku 2013 boli objavené stredoveké nástenné maľby zobrazujúce postavy svätcov vo svätyni a na víťaznom oblúku. Na prelome 17. a 18. storočia bol pôvodný drevený strop nahradený krížovou klenbou. Zariadenie kostola pochádza z obdobia baroka. V rokoch 2016-2017 boli zreštaurované maľby v presbytériu kostola. Fasády kostola sú hladké, veža je ukončená ihlancovou helmicou. Vo veži sa nachádza najstarší datovateľný zvon na Slovensku z roku 1375.

Evanjelický kostol, jednoduchá jednoloďová stavba s pravouhlym ukončením presbytéria a predstavanou vežou. V interiéri sa nachádza neoklasicistický oltár s obrazom Krista s dvoma apoštolmi. Kostol má hladké fasády a polkruhovo ukončené okná. Priečelie je ukončené prelamovaným štítom. Veža má ihlancovú helmicu.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.