Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Ličartovce

Ličartovce

Obec  leží v údolí rieky Torysa v nadmorskej výške okolo 243 m.n.m. na styku Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny. Má výhodnú dispozičnú polohu, nachádza sa v strede medzi mestami Prešov a Košice.

Prvý raz sa spomína obec Ličartovce v listine z roku 1249, v ktorej kráľ Belo IV. daroval istému zemanovi majetok v doline Svinky, ktorý na východnej strane susedil s chotárom Ličartoviec. Z tejto správy ale vyplýva, že miestne sídlisko už jestvovalo dávnejšie, keď pred rokom 1249 k nemu patril susediaci majetok.

Dominantou obce je kaštieľ, ktoruý vznikla prestavbou a rozšírením pôvodnej stavby vystavanej tunajšími zemepánmi, s barokovo-klasicistickou fasádou, s reliéfom dvojerbu a letopočtom 1736.

Väčšina občanov je katolíckeho vierovyznania.  Obec má vlastnú farnosť. Rímskokatolický kostol je zasvätený sv. Martinovi, biskupovi. kostol bol postavený v roku 1820 v barokovo-klasicistickom slohu. Renovovaný bol v rokoch 1861 a 1931.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.