Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Lipany

Lipany

Mesto Lipany leží medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy. Kataster mesta má celkovú rozlohu1264  ha. Mestské lesy zaberajú 276 ha a orná pôda 470 ha. 

Prvýkrát sa mesto Lipany spomína v listinách zo začiatku 14. storočia, keď sa lipiansky farár Henrich zúčastnil ako člen delegácie „Fraternity hornotorysských plebánov“ rokovania s ostrihomským arcibiskupom Tomášom v Levoči. V najstaršej listine z roku 1312 sa osada nazýva Sedem líp. Lipany mali výhodnú polohu na starej obchodnej ceste z Potisia do Poľska a boli poddanským subjektom kamenického hradného panstva. V 16. storočí patrili medzi najväčšie šarišské mestečká. V roku 1880 mestečko postihol veľký požiar a spolu s pretrvávajúcim vysťahovalectvom to ovplyvnili jeho demografický vývoj.

V roku 1909 sa Lipany stali sídlom okresu, ktorý bol v roku 1924 premiestnený do Sabinova ( do roku 1960).

Významné pamiatky

Kostol sv. Martina z Tours bol postavený na prelome 13. – 14. storočia v neskororománskom slohu v centre vtedajšej osady, bol zasvätený sv. biskupovi Martinovi z Tours a bol majetkom pánov z Kamenického hradu. Zakladateľom kostola bol Rikolf Tarcai/Tarczay. Skvostom lipianskeho kostola je neskorogotický hlavný oltár umiestnený v presbytériu, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče z obdobia 1512 – 1520. Kostol bol niekoľkokrát renovovaný. Pod kostolom sú dve krypty – rodinné hrobky Dežöfiovcov, jedna je pod svätyňou a druhá pod kaplnkou sv. Kríža. Obruby kostolných brán sú prácou majstra Vincenta z Raguzy. Kostol je obkolesený zeleňou – malým parkom so starobylou lipou. Na kostolnom nádvorí je umiestnená socha sv. Júdu a sv. Floriána.

Kostol sv. Márie Magdalény je barokový kostol, ktorý dala postaviť v roku 1758 Klára Širmaiová/Szirmayová. Nachádza sa pri vstupe do mesta Lipany od Prešova v časti mesta nazývanej Petrovenec. V roku 1984 bol zrekonštruovaný exteriér aj interiér. V roku 1986 bola postavená moderná zvonica. 

Kaplnka Premenenia Pána sa nachádza na starom cintoríne v centre mesta. Pochádza z 19. storočia. Vo veži kaplnky sa nachádzajú dva pôvodné zvony.

Kaplnka sv. Mikuláša z Flüe tvorí neoddeliteľnú súčasť Domu pokojnej staroby, ktorý sa nachádza pri vstupe do mesta Lipany.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.