Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Medvedie

Medvedie

Medvedie je obec s historickou potočnou obojstrannou zástavbou na brehoch potoka Hrišov. Je položená v severnej časti Nízkych Beskýd v blízkosti hranice s Poľskou republikou. Nadmorská výška v strede obce je 365 m n. m. Rozloha mierne členitého povrchu katastrálneho územia je 505 ha. V obci sa nachádza i menšie lyžiarske stredisko.

História obce Medvedie siaha do obdobia 15. storočia, v ktorom podľa kroniky obce, žili na dnešnom území obce prví usadlíci. O založení obce sa nezachovala písomná pamiatka, no predpokladá sa, že obec bola založená lesnými robotníkmi, ktorí tu obhospodarovali lesy a pálili uhlie. Obec sa pod názvom Meduedza prvýkrát spomína v starých dokumentoch v prešovskom archíve už v roku 1512 so14. usadlosťami. Obyvatelia obce sa v tomto období živili chovom hovädzieho dobytka a pestovaním plodín. V roku 1512 obec patrila pod správu grófskej rodiny Erdődyovcov a neskôr, v roku 1525, bola pripojená k Makovickému panstvu. Po vyhorení makovického hradu bola obec pričlenená pod vládu rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1618 mala obec podľa listiny z prešovského archívu 129 obyvateľov a v tom istom roku bol v obci prevádzkovaný mlyn.

Uprostred obce sa na kopci nachádza drevený pravoslávny chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, ktorý je zaradený medzi kultúrne pamiatky Slovenska. Chrám bol postavený v roku 1903 a jeho vzhľad sa počas jeho existecie viackrát menil. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a neskôr v rokoch 1946-1947 opravený. Okolo roku 1980 prešiel úpravou, ktorá značne pozmenila jeho vzhľad. Oplechovanie stien pomohlo k tomu aby chrám vydržal až dodnes. V roku 2009 sa začala rekonštrukcia chrámu s cieľom prinávrátiť mu pôvodný a dôstojný vzhľad.

Ďalším menej známym a navštevovaným miestom je vojnové pohrebisko z 1. svetovej vojny, ktoré sa nachádza na obecnom cintoríne. Pohrebisko bolo zriadené v roku 1922 po vykonaných exhumáciach a tvorí ho 43 hrobových miest. 

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.