Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Nemcovce

Nemcovce

Obec ležiaca na juhozápadnom okraji Nízkych Beskýd v údolí potoka ústiaceho do Ladianky z pravej strany, v nadmorskej výške asi 290m. Od krajského mesta Prešov vzdialená 12 km smerom na východ, s výhodnou polohou pri európskej dopravnej trase a pri ceste I. triedy. Katastrom obce prechádza železničná trať. Osada Zimná Studňa, ktorá patrí k Nemcovciam, leží asi 1,5 km severozápadne od obce.

Chotár obce je mierne zvlnená pahorkatina s odlesneným povrchom, na ktorom sa rozkladajú obrábané polia a pasienky. Povrch tvoria svahové hliny, nivné, hnedozemné a illimerizované pôdy. Mierne zalesnené je vyššie položené okolie Nemcoviec-Zimná Studňa. V západnej časti chotára obce sa nachádza pieskovcový lom.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1364. Nemcovce sa spomínajú pod názvom Nemethfalua v súvislosti s deľbou Komlošského (Chmeľoveckého) panstva. Obec pripadla zemanovi Tomášovi. Obec však zaručene existovala predtým a pravdpodobne bola založená šoltýsom a osadníkmi na zákupnom práve na majetku chmeľoveckých zemanov komcom 13. resp. začiatkom 14. storočia. Názov obce je pravdepodobne odvodený od tzv. zákupného (nemeckého) práva, ktoré pri osídľovaní priniesli nemeckí osadníci pri zakladaní nových sídiel . Dediny vzniknuté podľa zákupného (nemeckého práva) sa vtedy bežne označovali ako „nemecké“.

Evanjelický kostol a.v. s farský úradom a rímskokatolícky, zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.

V strede obce je vybudovaný pamätník s menami a fotografiami šiestich zastrelených občanov obce, ktorí boli Nemcami zastrelení dňa 8.septembra 1944 počas druhej svetovej vojny.

Strediskom kultúrneho života v obci je budova kultúrneho domu. Budova bola postupne s obecným úradom a klubom mládeže zrekonštruovaná . V budove sa nachádza aj miestna knižnica.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.