Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Nemcovce

Nemcovce

Podľa dostupných zdrojov obec vznikla na nemeckom zákupnom práve. Pri bojoch s Tatármi sa ukázalo, že nepriateľom odolajú iba silné opevnené hrady a preto ešte za vlády kráľa Belu IV. sa začali takého opevnenia stavať. K tomu kráľ potreboval zručných majstrov a staviteľov. Tak sa začala kolonizácia horného Uhorska. Nemcami obsadené mestá sa stali strediskami remeselnej výroby a obchodu. Prvá písomné správa o existencii novej osady založenej na nemeckom zákupnom práve je z roku 1320. Osada ležiaca na pravom brehu rieky Tople bola označovaná pod názvom Harthmanhely ako osada Šoltýsa Hartmanna. V neskorších rokoch sa objavuje názov Nemethfalu. Z tohto názvu vyplýva, že okrem šoltýsa sa tu usadili aj ďalší nemeckí kolonisti. Ich osadu okolité obyvateľstvo už v 14. storočí nazývalo Nemcovcami. Nemcovce boli majetkovou súčasťou panstva Kučín a vo vlastníctve šľachticov z Perína v 14. a 15. storočí. V roku 1427 boli Nemcovce zdanené do 30 port čo značí, že Nemcovce boli v tom čase stredne veľkou dedinou.

V roku 1787 mala obec 24 domov a 195 obyvateľov, v roku 1828 bolo v obci 27 domov a 226 obyvateľov. Ako početní želiari sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, tkaním, chovom dobytka, zhotovovaním kolovrátkov a dreveného náradia, košikárstvom a hrnčiarstvom. Za 1. ČSR sa časť obyvateľov vysťahovala.

K významným pamiatkam patrí zvonica, ktorá bola jednou z najrozšírenejšiemu typu zvoníc, stojacich mimo sakrálnych objektov v okolí Bardejova. Podobné zvonice dodnes slúžia svojmu účelu vo viacerých okolitých obciach, napr. Oľšavce, Kalnište, Lukavica. Zvonica je jednoduchej, stĺpikovej konštrukcie, zužujúcej sa do štvorcového pôdorysu.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.