Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nižná Pisaná

Nižná Písaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline Kapišovky. Nadmorská výška v strede obce je 320 m n. m. a v chotári 320 – 529 m n. m. V chotári je nálezisko kamenného uhlia a 2 pramene sírovodíkovo-metánových vôd.

Prvé osídlenie územia obce sa začalo v rokoch 1573-1598. Patrila panstvu Makovica. Prvá písomná zmienka o vzniku obci je z roku 1600, keď sa uvádza pod maďarským názvom Also Pisana. Vtedy bola novou dedinou na panstve. V roku 1773 je už Nižná Pisaná /maď. Alsópiszana/. Prví obyvatelia si tu postavili obydlia a začali pripravovať pozemky na polia a lúky, preto ešte neboli povinní platiť daň kráľovi. V písomnostiach, najmä urbároch zo 17. storočia sa uvádza, že toto územie osídľovali Rutheni, teda Rusíni. Sídlisko vybudovali osídlenci so šoltýsom podľa zákupného práva. Neskôr bolo povinnosťou šoltýsov dozerať, aby roľníci- osídlenci riadne platili ročnú daň a odovzdali naturálie zemepánom. Podľa údajov z roku 1600 bolo v obci 5 domov roľníkov a jeden šoltýsky dom.

V rokoch 1914 – 15 boli v chotári boje medzi rakúsko-uhorskými a ruskými vojskami. Obec bola značne poškodená. Za aktívnu účasť v národnooslobodzovacom boji vyznamenaná Radom Červenej hviezdy.

Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Pisaná je v teréne rozmiestnená tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944.

V roku 1996 bol položený základný kameň na výstavbu pravoslávneho chrámu, vysviacka ktorého sa konala 11. 8. 1996 za účasti 8 duchovných a veriacich nielen z Nižnej Pisanej, ale aj z okolitých obcí. Architektonické riešenie chrámu predstavuje typ cirkevnej stavby s charakteristickými prvkami pravoslávnej cirkvi, ktoré vychádzajú z byzantského tvaru.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.