Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Okružná

Okružná

Obec Okružná sa nachádza vo východnej časti okresu Prešov, pod najsevernejším výbežkom pohoria Slanské vrchy, v doline Okružnianského potoka. Okružná je od okresného Prešova vzdialená vzdušnou čiarou iba necelých 7 km (cestnou komunikáciou 13 km). Obec susedí s katastrálnym územím siedmych obcí: Trnkov, Lada, Kapušany, Vyšná Šebastová, Podhradík, Pavlovce a Šarišská Poruba. Najvyšší bod Mohylky má 817 m n. m. (Slanské vrchy).

Prvá písomná zmienka o Okružnej je z roku 1359 z čias vlády uhorského panovníka Ľudovíta Veľkého z rodu Anjou, pod názvom Keuresfeu. Vtedy bola obec majetkom šľachtica Petra, syna Sinka, vlastníkovi hradného panstva Šebeš. Obec zostala počas celého stredoveku majetkovou súčasťou Šebešského panstva. Názov plne vystihoval kruhové usporiadanie lokality, rozloženej na oboch brehoch miestneho potoka. Podľa vývoja osídlenia v najbližšom okolí možno usudzovať, že sídlisko bolo založené v 2. polovici 13., resp. v 1. polovici 14. storočia. Jeho roľnícke obyvateľstvo pracovalo v okolitých lesoch, predávalo dobytok a ošípané, zaoberalo sa povozníctvom a zberom slimákov pre panské dvory. Obec sa neskôr v roku 1773 spomína pod názvom Kerestowej, v roku 1918 Kiskörosfő, v roku 1920 Kereštvík a roku 1927 Kereštvej. Toto pomenovanie sa úradne používalo do roku 1948, kedy sa preložil maďarský názov a obec získala terajšie meno – Okružná.

Dominantou obce je gréckokatolícky chrám sv. Michala z roku 1788. Slávnostnou posviackou sa v nedeľu 30. júna 2019 pre verejnosť sprístupnila rozhľadňa, z ktorej je krásny výhľad na okolitú prírodu. Na cintoríne pri vstupnej bráne sa nachádza kópia jaskyne z Lúrd z kameňa  nášho lomu.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.