Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Opiná

Opiná

Obec Opiná leží v Košickej kotline v doline rieky Olšavy v nadmorskej výške 367m. Povrch chotára na pahorkatine a masívnej hornatine Slanských vrchov tvoria mladosť treťohorné usadeniny a sopečné horniny.

Obec sa prvý raz spomína v roku 1229. V štrnástom storočí patrila k panstvu Lipovec, okolo roku 1427 už Dobyovcom a mala 16 port a. Od 16. storočia Kecerovcom.

Obyvatelia pracovali ako roľníci, chovatelia dobytka, lesní robotníci. Obyvateľstvo veľmi utrpelo v rokoch stavovských povstaní. Populáciu nepriaznivo ovplyvnila morová epidémia na začiatku 18. storočia. Hospodárska a ekonomická situácia v krajine ma na svedomí migráciu obyvateľstva a to hlavne z dôvodu vyhľadávania lepšej pracovnej príležitosti. Dnes má obec 60 domov a 197 obyvateľov.

V obci sa nachádzajú kultúrne pamiatky Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Barbory, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Bol postavený Kecerovcami a dokončený v 16. storočí ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne uzavretými presbytérium, pristavenou sakristiou a do štítového priečelia stavanou vežou.

Vo vnútornom zariadení kostola sa nachádza obraz sv. Jána Nepomuckého, ľudová maľba z 19. storočia, obraz sv. Barbory patrónky, ktorej kostol je zasvätený. Epitaf Judity Kecerovej z roku 1614.

Evanjelický kostol je mladší pochádza z roku 1792. v roku 1807 bola prestavaná veža, ma klasicistickú pilastrovú úpravu z dvojitou podstrešnou rímsou a baňatú trojstupňovú prilbu. Oltár je neoklasicistickou stĺpovou architektúrou a ústredným obrazom na neba vstúpenie Pána od M. Jordána, pochádza roku 1927.

Významnou kultúrnou pamiatkou v obci je kaštieľ, ktorý pochádza z roku 1589. ide o dvojpodlažnú blokovú jednotraktovú budovu s desaťosovou hlavnou fasádou. V miestnostiach sa zachovali krížové hrebierikové klenby zo 17. storočia. V kaštieli sa nachádza obraz grófky Veczejovej.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.