Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Ploské

Ploské

Obec Ploské, Ortáše sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej pahorkatiny, v okrese Košice – okolie v Košickom samosprávnom kraji, severne od mesta Košice a južne od mesta Prešov. Leží v blízkosti administratívnej hranice košického a prešovského kraja.

V jednom spoločnom katastrálnom území Ploské sú zahrnuté dve jej časti: Ploské a Ortáše vzájomne prepojené cestnou komunikáciou. Obec patrí k typickým vidieckym osídleniam. Je málo zaťažená znečistením životného prostredia priemyslom, prevažuje tu poľnohospodárstvo. Obec nemá železničné spojenie. Občania využívajú autobusovú dopravu. Obec má dva kultúrne domy dva kostoly a sídli tu farský úrad. V obci je internetové pripojenie. Pre verejnosť je zriadená bezplatná internetová kaviareň.

Prvá známa písomná zmienka o obci Ploské nie je presne datovaná. Je známe, že bola uvedená pred rokom 1299 v nedatovanom mandáte kráľa Ondreja III. Ploské je zapísané ako poss. Lapuspatak Tamojší feudáli sú označovaní predikátom „de Lapuspataky“.

Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela, jednoloďová gotická stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z rokov 1436-1490. Barokovo upravovaný bol v roku 1730, po poškodení počas protihabsburských povstaní. Veža bola pristavaná v roku 1763. Presbytérium je zaklenuté neskorgotickou hviezdicovou sieťovou klenbou. Loď je zaklenutá pruskou klenbou. Z pôvodných prvkov sa tu zachovalo kamenné neskorogotické pastofórium z konca 15. storočia s pôvodnými tepanými dvierkami. Hlavný oltár je barokový, stĺpová architektúra s centrálnym obrazom sv. Michala archanjela. 

Ranobarokový kaštieľ, dvojpodlažná bloková dvojtraktová stavba s valbovou strechou z roku 1627. Kaštieľ bol neskorobarokovo upravovaný v roku 1730, vnútorne adaptovaný na byty po roku 1945. 

Rokokovo-klasicistický kaštieľ, jednopodlažná bloková trojtraktová stavba s manzardovou strechou z rokov 1774-1778. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami, čiastočne zdobenými šťukovým ornamentom.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.