Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Rokytov

Rokytov

Rokytov leží v západnej časti Nízkych Beskýd, v doline Tople, v nadmorskej výške okolo 310 m. Rozloha obce je 513 ha. Cez dedinu Rokytov preteká potôčik Rakovec, ktorý starší obyvatelia volali Rokytoviankou. 

Sídlisko jestvovalo už v 13. storočí, alebo ho založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o Rokytove pochádza z roku 1414. Bol majetkovou súčasťou panstva Makovica, neskôr mesta Bardejov.Kráľ Žigmund v roku 1414 potvrdil Cudarovcom vlastníctvo ich dovtedajších panstiev, teda aj panstva Makovica, ku ktorému patrila dedina Rokytov. Z obsahu darovacej listiny je zrejmé, že táto dedina jestvovala už pred rokom 1414.

V písomnostiach z 15.-16. storočia vyskytuje sa pravidelne pod názvom Rokytho, teda maďarizovaným tvarom pôvodného slovenského názvu Rokytov, ktorý sa vyskytuej zriedkavejšie, prípadne v deformovanej podobe. Názov korení v šarišskom slove rokyta = rakyta. Zachytil skutočnosť, že sídlisko vzniklo na mieste častého výskytu rakýt, prípadne bol odvodený od prezývky prvého miestneho šoltýsa.

V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 7 až 9 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 61 domov a 456 obyvateľov, v roku 1900 bolo 298, v roku 1970 512 obyvateľov.

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Sv. Uršuli a moderný evanjelický kostol.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.