Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Rožkovany

Rožkovany

Rožkovany ležia pod severovýchodnými svahmi Šarišskej vrchoviny, v údolí Torysy, 10 km na severozápad od Sabinova. Nadmorská výška v strede obce je 370 m n.m. a v chotári 356-874 m n.m. Celý rožkoviansky chotár má rozlohu 1448 ha.

Prvá nepriama zmienka o Rožkovanoch je z roku 1278, kedy Ladislav IV. daroval Tekulovcom a Budunovmu synovi Andrejovi opustené dediny za zásekmi vedľa Červenice „Peturmezeu, Kuzurmezeu, Putrumezeu a Hozumezeu“. Zaujímavá je osada s názvom Hoziumezeu, ktorá sa nachádzala na mieste terajších Rožkovian. 

Prvá priama písomná zmienka pochádza od jágerskeho biskupa Čanadína, ktorý chcel pripojiť hornotoryské farnosti do Jágerskej diecézy a tým získať časť z desiatkov od tamojších farníkov. Táto úprava odvádzania desiatkov v peniazoch z roku 1323 sa týkala aj poddaných z Rožkovian. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia správa o tejto dedine, z ktorej vyplýva, že Rožkovany jestvovali dávnejšie pred rokom 1323. 

Súčasný klasicistický kostol sv. Antona bol postavený v roku 1858. Je to jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Má klasicisticky  upravenú fasádu  s  lizénami  a  podstrešnou rímsou. Na rohu lode je diagonálne postavený dvojstupňový oporný pilier, na ktorom je epitaf s erbom z roku 1618. V roku 1981 sa konala oprava kostola a prístavba skladu k sakristii. Drevená kaplnka, so sochou sv. Jána Nepomuckého, bola postavená v roku 1787 v strede dediny pri dome Mikuláša Roškovániho. V 70-tych rokoch 20. storočia bola celá kaplnka premiestnená ku kostolu.

V obci sa zachovalo niekoľko kaštieľov. Czabaláyiho kaštieľ, ktorý do užívania zobrala rodina Roskovanyiho a neskôr Szentivanyiova je barokovo-klasicistická stavba, pochádza z roku 1770. Tento kaštieľ od roku 1946 slúžil ako úradná budova, v roku 1993 bol navrátený pôvodnému majiteľovi. Kaštieľ Péchyiovcov pochádzajúci z roku 1750 bol odkúpený pre školu.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.