Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Ruská Voľa

Ruská Voľa

Ruská Voľa leží v južnej časti Nízkych Beskýd v pramennej oblasti Volianskeho potoka – prítoku Tople. Nadmorská výška v strede obce je 300 m n. m. a v chotári 270-415 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria súvrstvia treťohorného flyšu. Prevláda les s porastom duba a buka. Má hnedé lesné pôdy.

Obec založili na zákupnom práve. Obec je doložená z roku 1357 ako Wolya, neskôr ako Fias (1773), Oross Wolya (1786), Ruská Wola (1808), Ruská Voľa (1920); po maďarsky Oroszvolya, Kisszabados. 

V roku 1427 mala 28 port. Patrila panstvu Čičvany. V súpise z roku 1715 sa uvádza ako obec, ktorá je 30 rokov opustená, v roku 1720 mala 4 porty. V roku 1787 patrila rodinám Forgáchovcov a Mattyasovszkých. Mala 18 domov a 139 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 22 domov a 386 obyvateľov. V rokoch 1850-1910 sa mnohí vysťahovali.

Gréckokatolícky chrám v Ruskej Voli je starý už vyše 200 rokov. Postavili ho v r. 1795 a zasvätili Ochrane Presvätej Bohorodičky. Chrám sa nachádza kúsok nad stredom obce na návrší, v spoločnom areáli s miestnym cintorínom, vstup do kostola lemujú z pravej strany pomníky a náhrobky, vľavo od kostola svah klesá k hlavnej ceste, tiahnucej sa pozdĺž Volianskeho potoka cez celú obec. 

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.