Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Sveržov

Sveržov

Rozlohou nepatrná obec Sveržov leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v Ondavskej vrchovine. Rozprestiera sa v dolnej časti údolia Sveržovky v nadmorskej výške 346 m.n.m. Táto rieka je podľa všetkého spomenutá v listine z roku 1247 (1500, 1547), keď sa uvádza na území šarišskej stolice rieka Kisthopul (v preklade Mala Topľa), ktorú Šmilauer stotožnil s potokom tečúcim od Gaboltova do rieky Tople. Išlo by teda o rieku Sveržovku. Sveržov patril v minulosti do šarišskej župy ako poddanská dedina mesta Bardejov, od ktorého ležal 12 km severozápadne.

V písomnostiach zo 14.-16.storočia sa vyskytuje pravidelne pod názvom Sverso, Swyrzo, ktorý bol už maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu Sveržov. Existuje domnienka, že názov korení v osobnom mene, pravdepodobne prvého tunajšieho šoltýsa. Šoltýstvo sa tu napokon udržalo aj v 15. a 16. storočí. Zaujímavý je dejinný vývin jej názvu za posledných 200 rokov, teda od roku 1773. V tomto roku sa uvádza názov Sverszo alebo Swerszow. Rok 1786 už ho trošku pozmenil na Schwerszo a v roku 1808 to už bol Sverzso alebo Szverzsó, tiež sa spomínajú názvy Swiržow, Sswiržow, Zweržow. Roky 1863-1902 udávajú Sverzsó a r.1907-1913 názov Ferzsó. Od roku 1920 je to už obec Šveržov, no a dnes je to Sveržov.

Rímskokatolícky kostol bol postavený r.1828. Pred ním stál asi v strede dediny (dnes v blízkosti požiarnej zbrojnice) starý drevený kostol zasvätený sv. Martinovi. V ďalšej kanonickej vizitácii z roku 1813 sa uvádza, že zvonica je na spadnutie, v auguste toho roku (24.8.1813) sa drevený kostol zrútil. V tomto roku jarná povodeň vzala aj drevenú kaplicu Sedembolestnej Matky pri veľkom moste pod Klefánom. Kostol bol renovovaný roku 1903. Posvätil ho košický biskup Augustín Fischer – Colbrie 29. júna 1907.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.