Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Torysa

Torysa

Obec Torysa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysa. Nadmorská výška v strede obce je 420 m n. m. a v chotári 395 – 801 m. n. m.

Torysa je spomedzi obcí ležiacich na hornom toku rieky Torysa považovaná za jednu z najstarších. Prvý najstarší, písomný záznam, ktorý môžeme pokladať za hodnoverný o obci Torysa je v listine z roku 1265, v ktorej sa uvádza, že spišský prepošt Mitimír z Bosny exkomunikoval toryského farára, lebo odoprel platiť cirkevnú daň tzv. „catedraticum“ Spišskej Kapitule, kam farnosť Torysa ako sídlo cirkevného dištriktu administratívne patrila. Strategicky dobrá poloha uprostred regiónu i križovatka ciest, ktoré sa tu stretli od Prešova, Spišskej Kapitule, Levoče i z údolia Popradu cez Šarišské Dravce, predurčili Torysu už v 13. storočí ako trhové mestečko.

Obec svoje pomenovanie získala od rieky Torysa, ktorá prúdi obcou. Presný význam názvu „Torysa“ nepoznáme, pochádza z predslovanských čias. Niektorí bádatelia názov Torysa odvodzujú od skýrtskeho „tor“ alebo od keltského „thor iza“- horská voda.

Rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho v Toryse jepostavený v klasicistickom slohu. Dal ho postaviť Gróf Tomáš Szirmay. Bol dokončený v roku 1844. Je na „vyšnom konci“, aby ho už viac voda nevzala. Posledná rozsiahla úprava bola v rokoch 2004 – 2006. K sakrálnym pamiatkam obce patrí aj niekoľko kaplniek.

Mariánsky stĺp dala postaviť Rímskokatolícka cirkev, farnosť Torysa k 200. výročiu povodne, ktorá zastihla obec Torysa (august 1813). 

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.